Bureți de polishare

Bureti de polishare din spumă - grosier 80/100
COD: 9.BF100H/50
Bureti de polishare din spumă - mediu 80/100
COD: 9.BF100J/50
Bureti de polishare din spumă - fin 80/100
COD: 9.BF100M/50
Bureti de polishare din spumă - ultrafin 80/100
COD: 9.BF100S/50
Bureti de polishare din spumă - grosier 130/150
COD: 9.BF150H/50
Bureti de polishare din spumă - mediu 130/150
COD: 9.BF150J/50
Bureti de polishare din spumă - fin 130/150
COD: 9.BF150M/50
Bureti de polishare din spumă - ultrafin 130/150
COD: 9.BF150S/50
Bureti de polishare din spumă - grosier 150/180
COD: 9.BF180H/50
Bureti de polishare din spumă - mediu 150/180
COD: 9.BF180J/50
Bureti de polishare din spumă - fin 150/180
COD: 9.BF180M/50
Bureti de polishare din spumă - ultrafin 150/180
COD: 9.BF180S/50
Bureti de polishare din spumă - UHS 80/100
COD: 9.BF100U/50
Bureti de polishare din spumă - UHS 130/150
COD: 9.BF150U/50
Bureti de polishare din spumă - UHS 150/180
COD: 9.BF180U/50
Bureți de polishare din microfibră - grosier 80/100
COD: 9.BF100XH/2
Bureți de polishare din microfibră - mediu 80/100
COD: 9.BF100XM/2
Bureți de polishare din microfibră - grosier 80/100
COD: 9.BF100XH/50
Bureți de polishare din microfibră - mediu 80/100
COD: 9.BF100XM/50
Bureți de polishare din microfibră - grosier 130/150
COD: 9.BF150XH/2
Bureți de polishare din microfibră - mediu 130/150
COD: 9.BF150XM/2
Bureți de polishare din microfibră - grosier 130/150
COD: 9.BF150XH/50
Bureți de polishare din microfibră - mediu 130/150
COD: 9.BF150XM/50
Bureți de polishare din microfibră - grosier 150/150
COD: 9.BF170XH/2
Bureți de polishare din microfibră - mediu 150/150
COD: 9.BF170XM/2
Bureți de polishare din microfibră - grosier 150/15050
COD: 9.BF170XH/50
Bureți de polishare din microfibră - mediu 150/150
COD: 9.BF170XM/50